Dirigent
  • Mats Backlund
Ordförande
  • Elin Jacobsson
Sekreterare
  • Lina Björneholt
Kassör
  • Maja Fäldt
Vice ordförande
  • Clara Nenow
Konsertmästarinna
  • Moa Lagerlöf
  • Malin Attmarsson