Dirigent
  • Mats Backlund
Ordförande
  • Märta Spjuth
Sekreterare
  • Lina Björneholt
Kassör
  • Alma Nystrand
Vice ordförande
  • Clara Nenow
Konsertmästarinna
  • Sofia Hallerbäck