Presentation

Söt Likör, damkören vid Karlstads universitet, bildades 1987. Kören sjunger allt från mer traditionell körrepertoar till folkmusik, pop och dryckesvisor. Söt Likör består av nästan 50 aktiva medlemmar i varierande åldrar uppdelade på fyra stämmor. Sedan 2015 leds kören av Mats Backlund.

Vi gör många framträdanden, både i officiella sammanhang på Karlstads universitet och på mindre tillställningar som middagar och konferenser. Återkommande för varje år är luciakonserter i bland annat domkyrkan och Aula Magna och valborgsfirande på Stora torget. Dessutom genomför vi då och då större projekt och resor, antingen själva eller tillsammans med Karlstads universitets manskör, Sällskapet CMB.

Historik

Söt Likörs historia började 1985, då manskören vid Högskolan i Karlstad, Sällskapet CMB, skulle sätta upp ett Bellmanspel och behövde en nymfkör. En samling lärarstuderande tjejer ställde upp och bildade en tjejkör. När Bellmanspelet väl var avklarat fortsatte tjejerna att sjunga tillsammans, mest under namnen Tjejkören eller Nymfkören. År 1987 kände de så till slut att det var dags att ta ett eget namn. Olika förslag, bl.a. Tonfiskarna och Cantabile diskuterades, men vinstlotten föll till slut på Söt Likör. Och så började resan!

Vid starten leddes Söt Likör av Anna Hagström. Mellan 1989 och 1996 växlade dirigentskapet mellan Lotta Israelsson och Annelise Gundersen. Under åren 1996 och 1997 var det Inger Berzelius som höll i dirigentpinnen och i januari 1998 började Björn Eckerrot som Söt Likörs första manliga dirigent. Vid årsskiftet 1999/2000 avlöstes Björn av Erik Rynefors som tog sig an Söt Likör parallellt med dirigentskapet för Sällskapet CMB. Sju år senare, vid årsskiftet 2006/2007, lämnade Erik över till Leif Nahnfeldt som var körens dirigent 2007-2014. Sedan 2015 har Mats Backlund varit Söt Likörs dirigent.

Under de första åren höll Söt Likör mestadels gemensamma konserter med Sällskapet CMB, oftast i form av Kör med Kör. Och under alla år har naturligtvis Lucia varit en av de stora sångarhögtiderna. Under många år har Söt Likör tillsammans med Värmlands Lucia deltagit i Luciahögtid i Domkyrkan, och från och med 2012 har detta samarbete utökats, så att Söt Likör nu sjunger tillsammans med Värmlands Lucia och hennes tärnor runt om i kommunen på Luciadagen. Under våren 1999 började tankarna om en egen stor konsert för Söt Likör att utformas. Det resulterade i en uppsättning av ”Pensionat Gasten”, en blandning av teater och musikal. Konceptet arbetades det sedan vidare på, och resulterade i begreppet Musikaliskt Möte, som under många år var Söt Likörs stora årligen återkommande händelse. Musikaliskt Möte var en konsert där ett möte av något slag ägde rum mellan kören och t.ex. en särskild musikstil eller en gästartist. Syftet var att Söt Likör skulle bredda sin repertoar och erhålla nya infallsvinklar samt att få till ett gränslöst utbyte mellan våra aktiva/återvändande medlemmar och det professionella musiklivet i Sverige.

Musikaliska Möten genom åren:
2000 Söt Likör möter Christer Nerfont i Musikalernas värld (samt pianisterna Lasse Magnell och Pär Jorsäter)
2002 Söt Likör firar 15-års jubileum och möter Anna-Lena Brundi (samt pianisten Mikael Jöback)
2003 Söt Likör möter Stefan Nilsson, Jan Allan och Karin Eklundh
2003 Söt Likör möter Gundega-baletten
2004 Söt Likör möter Anna-Lotta Larsson och Martin Östergren
2005 Söt Likör möter Svante Thuresson och Munkfors Big Band
2006 Söt Likör möter Mamma Mia-trion (Gunilla Backman, Sussie Eriksson och Charlotte Strandberg)
2007 Söt Likör firar 20 år med uruppförandet av ”Snorvipas saga”.
2008 Söt Likör möter julen
2009 Söt Likör möter folkmusiken (Eva Åström Rune, Mattias Pérez och Nina Pérez)
2010 Söt Likör växlar spår – Destination Livet
2012 fyllde Söt Likör 25 år. Detta firades med en stor jubileumskonsert i början av 2013. Vid detta tillfälle deltog ca 80 medlemmar, aktiva och återvändare, under ledning av några av de dirigenter och vice dirigenter som har lett kören under åren.

Andra uppskattade konserter:
2014 Julkonserten Schaffers julnötter tillsammans med Janne Schaffer och sällskapet CMB
2015 Julkonserten Sprid ditt ljus
2016 Kvinnors röster - en konsert med sånger enbart skriva eller arrangerade av kvinnor
2017 Resa till NSSS i Oulo, Finland. 30-årsjubileum med exil- och aktiva medlemmar
2018 Vårkonsert “Körer utan gränser” i Karlstad och Norrköping
2019 Musika(r)lstad - en musikalkonsert tillsammans med sällskapet CMB

Söt Likör har med åren blivit ett uppskattat inslag vid olika tillställningar på Karlstads Universitet. Kören deltar årligen vid kursstarter, Examenshögtider och vid Akademisk Högtid. Kören förgyller också Karlstads kulturliv vid t ex Valborg, Julmarknaden i Mariebergsskogen och på Skyltsöndagen.

Medlemskapet i Söt Likör har man på livstid, vilket ger möjlighet att återvända som exilmedlem till återsamlingar, konserter och sittningar. Våren 1996 hade Söt Likör sin första återsamling. Ett trettiotal exilmedlemmar kom då till Karlstad för att träffa varandra och de nya medlemmarna i kören. Det har med åren blivit åtskilliga återsamlingar, ibland bara Söt Likör och ibland tillsammans med Sällskapet CMB. Föreningen har i dagsläget flera hundra medlemmar, av vilka drygt 40 är aktiva.

Förutom många konsertäventyr runt om i Sverige har Söt Likör även sjungit sig runt i världen. Resorna har hittills gått till nuvarande Ryssland, Norge, Frankrike, USA, Kanada, Spanien och Finland.

Skivor:
En god bit svensk kultur 1994 (Tillsammans med Sällskapet CMB)
Jullikör med Söt Likör 1998
Europa Cantat XV 2003 (Tillsammans med Sällskapet CMB)
Musikaliskt Möte 2003
…och så kom jul! 2010 (Tillsammans med Sällskapet CMB)
Snorvipas saga 2013
Dessutom medverkar Söt Likör på Sällskapet CMB:s skiva Hej dunkom, bröder! från 1999

Filminspelningar:
Kör med Kör ’97
Kår med Hår Kör med Kör ’98
Stolta stad Kör med Kör ’99
Snabba klipp Kör med Kör 2000
Made in Sweden Kör med Kör 2001
Räggler å paschaser Snorvipas saga och Jubileumskonsert 2007

Traditioner

HÖST
Höstterminens insjungning: Vi tar in nya medlemmar till kören.
Halvårsmöte: Alla medlemmar träffas, motioner och propositioner behandlas.
Examenshögtider på universitetet.

VINTER
Advent och Lucia: Detta är några av Söt Likörs stora traditioner som sträcker sig långt bakåt i körens historia. Förutom mindre luciasjungningar runt om i Karlstad och Värmland med “lussebussen” medverkar Söt Likör i Luciafirandet i Karlstads Domkyrka tillsammans med Värmlands Lucia. Tidigt på Luciamorgonen har Söt Likör och Sällskapet CMB luciatåg i Aula Magna på universitetet, - en populär och uppskattad tilldragelse bland studenter och anställda på universitetet.

VÅR
Vårterminens insjungning: Vi tar in nya medlemmar till kören.
Gyckeltäflan: En sittning som vanligtvis äger rum i mars månad. Det är en helkväll då alla stämmorna underhåller varandra med var sitt ”gyckel” (spex). En jury utser en vinnare som får ett hedervärt vandringspris.
Valborg: Detta är körernas enskilt största gemensamma händelse under året och det och alla får möjlighet att plocka fram studentmössan ur garderoben. Vi framför vårsånger på olika platser i stan under dagen, och en av de traditionella sjungningarna äger rum på Stora Torget klockan 15.00 där Söt Likör sjunger tillsammans med Sällskapet CMB. Efter sjungning och korvätning hos biskopen skiljs körerna åt en stund och drar vidare på sina respektive äventyr genom stan. Vårens ankomst firas hela dygnet. Först efter majningen på Borgmästarholmen klockan 15.00 den 1 maj är Valborg över.
Stämmornas kamp: Terminsavslutning där stämmorna tävlar mot varandra.

SOMMAR
Under sommaren har Söt Likör ledigt men vi brukar medverka på några sjungningar alldeles vid höstens terminsstart.