Ellinor Hult - Förstaalt

Model.User.FullName

Sjunger i A1 sedan hösten 2012 och läser fastighetsekonomi på Karlstads Universitet. Kommer från Mariestad!