Sara Eriksson - Andrasopran

Model.User.FullName

Hej! Jag heter Sara och är 23 år (fyller 24)! Jag kom med i kören nu vt 2010. Jag läser till sjuksköterska och ska förhoppningsvis vara klar 2011:)