Monica Johansson - Andrasopran

Model.User.FullName

Hej! Jag heter Monica och jobbar som sjuksköterska. Startade i kören hösten - 09 och sjunger andrasopran.