Annika Bürger - Förstaalt

Model.User.FullName

Jag är erasmus-student från Münster i Tyskland och här till juli. Hemma läser jag information systems, här olika intressanta kurser. så... prata med mig (helst på svenska, jag måste öööva), om det var för lite information :-)