Mari-Marte Steien Jakobsen - Förstaalt

Model.User.FullName

Anne Knutsdotter Eg heiter Anne Knutsdotter, Kari er mi mor, og Truls han er min bror. Vi bur oppå ein plass, der som ingen kunne tru at nokon kunne bu. Og plassen heiter Uren, Luren, Himmelturen, Steinrøys, Steinrøys, Sveltihel! Ja, plassen ligg så høgt, høgt oppe i ei ur tett under berge-mur; og det er ikkje meir enn at vi på simpel vis kan fø to kyr og ein gris! Og kyrne heiter Dagros, Fagros, gamle Fagros, grisen heiter Giss, Giss, Giss. Om sumar’n er det moro å gå å sanke bær i munn og neverkopp; på stovetaket veks det to unge heggekjerr, som geita eter opp. Og geita heiter Snøgga, Stygga, Lurverygga, høna heiter Tipp, Tipp, Tipp. ehh,.....og, forresten....mitt mobil nummer er FEIL, FEIL, FEIL!!!........073-63-83-990... BASTA BOM!!!