Rebecka Andrén - Förstaalt

Model.User.FullName

Nej nu var man inte ny längre bäst att ändra det! Jag heter Rebecka är 23 år och kommer härifån Karlstad från början. Läser första treminen på psykologi programmet men ska inte bli psykolog utan lärare i psykologi. Har varit med en termin i kören och då har det nästan bara sjungits Queen det har varit väldigt kul. Japp nu är det MM som gäller