Susanne Klockare - Andrasopran

Model.User.FullName

Började i kören hösten -02, har sedan dess varit stämfiskal, notfiskal, stämrepetitör, medlem i stadgegrupp och ordförande, och är för närvarande vice ordförande och vice dirigent.