Anna Falk - Andraalt

Model.User.FullName

Jag heter Anna Falk och var med i Söt Likör vid tiden för de första återsamlingarna. Stämma var den prestigefyllda andraalten. Jag minns produktioner som Tutti in Coro och återuppsättningen av Carls Stad mycket väl. Borde varit med på något mer Kör med Kör, minns inte riktigt. Jag var ordförande under ett år, en rolig och intensiv period. Jag bor fortfarande tillsammans med samme förstebas som förr, numera är Marcus och jag gifta och har två pojkar, Carl 11 år och Rasmus 7 år.