Erica Palm - Andrasopran

Model.User.FullName

Jag har så många funderingar... Det har sagts till mig att jag bör sluta söka logiska förklaringar på allt och sluta analysera allt som kommer i min väg. Undrar varför de säger det. Det tål att funderas på. Återkommer när jag funnit ett bra svar...