Karlstads kommuns kulturstipendiater 2013

av: Sara Svensson

Vi är otroligt stolta och tacksamma över att kunna berätta att Söt Likör och Sällskapet CMB i år får ta emot Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne!

Fredagen den 21 november klockan 13:00 tillkännagavs att det årligen återkommande och hedersamma stipendiet tilldelas körerna. Delar av Söt Likör och CMB fanns på plats vid tillkännagivandet i Stadsbibliotekshuset för att framföra vårt tack på det sätt vi gör bäst, genom sång!

Stipendiet innebär inte bara en stor ära och ett värdefullt erkännande för körerna, utan även 50 000 kr till vardera körverksamhet från Gustaf Frödings fond. Båda körerna ska nu starta en diskussion om hur vi på bästa sätt kan använda pengarna för att ytterligare förkovra oss och fortsätta att utvecklas som en del av Karlstads kulturliv.

Stort och varmt tack till Karlstads kommun!