Ny hemsida

av: Erik Hermansson

Nu presenterar vi körens nya hemsida. Den nya hemsidan är helt omgjord från grunden för att lättare dra nytta av de nya tekniker som nu finns tillgängliga. Sidan kommer som tidigare att presentera kören för allmänheten genom att beskriva vad som är på gång och vad kören gjort, men även ge smakprov på verksamheten genom texter, bilder, och videoklipp, samt vara ett verktyg för att förenkla körens verksamhet.

Sidan kommer med tiden att fyllas på med material som video- och ljudklipp, och bilder.

Vi har även börjat dra nytta av det genomslag som sociala medier har genom att länka till Facebook och Twitter. Vi hoppas att vår närvaro på dessa sidor kommer att öka allmänhetens kännedom om kören, och att fler kan få möjlighet att ta del av vår verksamhet.