Erik Rynefors - dubbelt prisad dirigent

av: Erik Algell

Under sensommaren tilldelades Erik Rynefors Landstinget i Värmlands folkrörelsestipendium. Detta såsom en av länets främsta representanter för den största folkrörelsen i Sverige, körmusiken. Erik fick stipendiet i eget namn, men ville dela äran med ...

Under sensommaren tilldelades Erik Rynefors Landstinget i Värmlands folkrörelsestipendium. Detta såsom en av länets främsta representanter för den största folkrörelsen i Sverige, körmusiken. Erik fick stipendiet i eget namn, men ville dela äran med sina studentkörer och alla glada sångfåglar som han mött genom åren. Så här sade han i en intervju till VF.s reporter:

- Jag vill rikta ett tack till alla som gjort detta möjligt, framförde han, och såg liksom övriga stipendiater smått rörd ut.

I september var det så universitetets tur att sälla sig till hyllarskarorna och Erik Rynefors tilldelades Karlstads universitets vänners medalj vid en högtidlig ceremoni under Akademisk högtid. Vid detta tillfälle ställde Söt Likör och Sällskapet CMB:s medlemmar upp kvinno- och mangrant och underhöll gästerna med sång och vin. Tack vare vice dirigenterna Anna Malmborg och Per Blomberg fick vår körledare fick finna sig i ett ovanligt, men framtida scenario, nämligen att stolt njuta från gästsidan.

Universitetets motivering till utnämnningen som kommer efter över tjugo års gärning är en vacker hyllningssång i sig:

”Erik Rynefors har genom sitt inspirerande och engagerande arbete som körledare utvecklat CMB och Söt Likör till framstående universitetskörer. Hans intensitet och musikalitet har inspirerat universitetets studenter sedan starten för tjugo år sedan. Erik Rynefors arbete har skapat en miljö och en tradition som gjort Karlstads universitet till en kulturinstitution.”

KERSTIN M. HARALDSSON