Toner för miljoner-Söt Likör och CMB gick vidare!

av: Johannes Martinson

Den 14 mars annordnades en Toner för Miljoner körträff i Karlstad. Fem körer var med i Sundstaaulan och visade upp sig och sin repertoar.

Ett antal körträffar har ordnats på flera ställen i landet, detta under projektet "Toner för Miljoner", en körsatsning i Föreningssparbankens regi.

Till körträffen i Karlstad hade fem körer anmält sitt intresse, dessa var Forshaga Gospel, Messengers, Sångkompaniet, Sällskapet CMB och Söt Likör.

Tanken med dessa körträffar är främst att olika körer ska kunna visa upp vad de arbetar med för allmänheten samt för andra körer. Träffen utgör även, för de körer som anmäler sitt intresse, en tävling där man kan gå vidare till regionsfinal och kanske ännu längre. På plats vid varje träff finns en sk. körexpert som bedömer körerna och ger konstruktiv kritik, vare sig man är med i tävlingen eller ej.

I Karlstad visades verkligen prov på vilken variation det finns i körmusik, allting är möjligt! Roligt att se och härligt att höra!

Vidare till regionsfinalen gick glädjande nog alla de tre körer vidare som valt att vara med i tävlingsmomentet. Sångkompaniet har valt att åka till regionsfinal i Örebro medan Sällskapet CMB och Söt Likör gick vidare till densamma i Göteborg. Detta känns jätteroligt, håll tummarna för oss!