Folkmusikmässa - Biskop Bengt Wadensjös avtackning

av: Johannes Martinson

Den förste april 2002 lämnade Bengt Wadensjö sin plats som biskop i Karlstad stift. På Bengts egen begäran var det Sällskapet CMB och Söt Likör som framför den mässa i folkmusikton som präglade hela avtackningen.

Denna Folkmusikmässa är ett fantastiskt resultat av ett samarbete mellan spelemannen Hans Kennemark och visdiktaren Alf Hambe.

Förutom körerna medverkade ett antal musiker, Julia Sköld och Emil Kuntze på fiol tillsammans med Erik Rynefors som även dirigerade körerna. Anna Malmborg på tvärflöjt samt Jan-Anders Ernlund (medlem i Benny Anderssons orkester) på kontrabas. Som solist under mässan hördes Annelise Gundersen. Hans Kennemark medverkade själv på mässan med att spela fiol, gitarr samt solosång.

Att mässan uppskattades märktes inte minst på biskopen själv som kom fram och tackade oss innan han entrade predikstolen.

I sin avskedspredikan tog Bengt upp det viktiga i att våga förlåta och acceptera orätt handlande och skilda åsikter även om det kan vara både svårt och skrämmande.

Mässan avslutades med ett postludium, "I välsignan och fröjd"

I välsignan och fröjd. Vandrom fram med blicken upphöjd i sinnet väl styrkta med förtröstan emot allt. Sommarn bor i min själ. Någon finns som vill mig så väl. Så månde vi tänka om än vinden viner kallt. Rätt lite vi vet men finns kraften att tro att godheten vinner kan vi finna vår ro. Så prisom och lovom ur djup och i höjd.
Se sommaren blommar än oss allom i fröjd.