Räggler å Paschaser

av: Johannes Martinson

För 16:e gången i ordningen bjöd universitetskörerna Söt Likör och Sällskapet CMB tillsammans med dirigenten Erik Rynefors på körsång med drag - Kör med Kör. I årets uppsättning "Räggler å paschaser" sattes Värmland, dikten och visan i fokus.

I föreställningen stötte ni på:

Kompositören Albert Schnelzer
Diktaren Gustaf Fröding
Poeten Bengt Berg
Trubaduren Jan-Olof Andersson
Dirigenten Erik Rynefors

Jan-Olof Andersson är sångare och gitarrist och bosatt i Bromma. Han samarbetar med musikanter, körer och instrumentalensembler i hela landet och även en del i våra nordiska grannländer. Hans repertoar sträcker sig från 1500-talets engelska Elisabethanska kärlekssånger och instrumentalmusik, via egna sånger och tonsättningar till instrumentala solostycken för gitarr. Han har bland annat tilldelats Ferlinsällskapets Trubadurpris.

Bengt Berg, nordvärmländsk författare och poet, kräver knappast närmare presentation.

Albert Schneltzer, kompositör och dirigent, kommer från Kristinehamn men är numera efter studier i Malmö och London bosatt i Borås. Han komponerade en akademisk ouvertyr som framfördes av körerna och Karlstads orkesterförening vid millenniekonserten i Karlstad i februari 2000. Verket var byggt på Gustaf Frödings texter och för årets Kör med Kör har Albert Schnelzer tonsatt och arrangerat mer Frödingmaterial: körverket Räggler å Paschaser i fyra satser.